BIP PIW Bartoszyce

ROZPORZĄDZENIE NR 23 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 5 września 2022 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu olsztyńskiego

ROZPORZĄDZENIE NR 22 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Rozporządzenie Nr 21 W W M z dnia 9 sierpnia 2022r. w sprawie poszukiwań padłych dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 4 kwietnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia w 2022 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”

Treść rozporządzenia do pobrania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Treść rozporządzenia do pobrania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 10 sierpnia 2021 r.

w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

Treść rozporządzenia do pobrania

Rozporządzenie Nr 15 W W-M z dnia 31 marca 2022 roku

W sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Treść rozporządzenia do pobrania

O G Ł O S Z E N I E z dn. 14 stycznia 2022r.

Bartoszyce, dn. 14 stycznia 2022r.

 

                                                                 O G Ł O S Z E N I E

 

             Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bartoszycach, w związku z art. 16 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2018 poz. 1557 t.j.), ogłasza informację o potrzebie realizacji niżej wymienionych zadań na terenie powiatu bartoszyckiego.

Rodzaj czynności:

  1. Sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badanie przedubojowe i poubojowe, ocena mięsa i nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju.
  2. Sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawianiem wymaganych świadectw zdrowia.
  3. Badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni.

 

Wnioski na udostępnionym formularzu (zgłoszenie wstępnej gotowości) należy składać osobiście w sekretariacie lub przesłać skany na adres: biuro@bartoszyce.piw.gov.pl a oryginały przesłać pocztą.

Termin składania wniosków bezterminowy

Wyznaczenie następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu przez PLW postępowania. Zgłoszenie osób ubiegających się o wyznaczenie nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego. Postępowanie administracyjne będzie toczyło się z urzędu tylko i wyłącznie względem osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia.

Załącznik

1.) zgłoszenie wstępnej gotowosci.pdf

ROZPORZĄDZENIE NR 19 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

z dnia 29 września 2020 r.
w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu olsztyńskiego

 

Tekst rozporządzenia PDF 

Ochrona Danych Osobowych RODO

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bartoszycach informuje, że  zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1) oraz ustawy z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000):

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bartoszycach, ul. Bema 33, 11-200 Bartoszyce.
  2. Celem przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Bartoszycach jest wykonywanie ustawowych zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii.
  3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  4. Zakres przetwarzanych danych osobowych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Bartoszycach określają obowiązujące przepisy prawa.
  5. W Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Bartoszycach nie jest dokonywane profilowanie danych osobowych.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii:

rodo.piw.bartoszyce@gmail.com

Podmiot udostępniający informacje: BIP PIW Bartoszyce Data stworzenia : 2011-10-17 21:21 Autor : Daniel Przybyłek Data publikacji : 2011-10-17 21:21 Osoba udostępniająca na stronie : Daniel Przybyłek Data ostatniej modyfikacji : 2022-09-09 11:43 Osoba modyfikująca : Daniel Przybyłek