BIP PIW Bartoszyce

Oświadczenie przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią.

Oświadczenie lekarza weterynarii dotyczące zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności poza rzeźnią

Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną

Wpis do rejestru i zatwierdzenie zakładu

Wniosek o wydanie zaświadczenia dla producenta mleka

Wniosek o wydanie wewnątrzunijnego świadectwa zdrowia

Wniosek o przemieszczenie zwierzęcia do nieznanej siedziby stada

Podjęcie działalności nadzorowanej 1

Podjęcie działalności nadzorowanej 2

Podmiot udostępniający informacje: BIP PIW Bartoszyce Data stworzenia : 2012-02-09 17:52 Autor : Daniel Przybyłek Data publikacji : 2012-02-09 17:52 Osoba udostępniająca na stronie : Daniel Przybyłek Data ostatniej modyfikacji : 2019-03-07 21:00 Osoba modyfikująca : Daniel Przybyłek