BIP PIW Bartoszyce

Ogłoszenie zbycie mienia - Samochód osobowy Astra

Treść Ogłoszenia.PDF

  • Ogłoszenie

    Informacja o zużytych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do zbycia

     

     

    Więcej