BIP PIW Bartoszyce

OGŁOSZENIE z dn. 20.09.2022 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bartoszycach w związku z art. 16 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej ( Dz.U.2021 poz. 306 t. j .) ogłoszą informację o potrzebie realizacji niżej wymienionych zadań na terenie powiatu bartoszyckiego od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

 

Rodzaj czynności:

 1. Pobieranie próbek do badań w kierunku BSE

 

Wnioski na udostępnionym formularzu (zgłoszenie wstępnej gotowości) należy składać osobiście w sekretariacie lub przesłać skany na adres: bartoszyce.piw@wetgiw.gov.pl ,
a oryginały przesłać pocztą.

Termin składania wniosków:  bezterminowo do skutecznego zawarcia umowy

Termin rozpatrzenia wniosków: dwa tygodnie od złożenia wniosku

Wyznaczenie następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu przez PLW postępowania. Zgłoszenie osób ubiegających się o wyznaczenie nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego. Postępowanie administracyjne będzie toczyło się z urzędu tylko i wyłącznie względem osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia.

O G Ł O S Z E N I E z dn. 14 lipca 2022r.

             Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bartoszycach w związku z art. 16 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2018 poz. 1557 t. j.), ogłasza informację o potrzebie realizacji niżej wymienionych zadań na terenie powiatu bartoszyckiego w terminie od 1 października 2022r. do 31 grudnia 2022r.

Rodzaj czynności:

 1. Pobieranie próbek do badań w kierunku BSE

 

Wnioski na udostępnionym formularzu (zgłoszenie wstępnej gotowości) należy składać osobiście w sekretariacie lub przesłać skany na adres: bartoszyce.piw@wetgiw.gov.pl ,
a oryginały przesłać pocztą.

Termin składania wniosków: 14.08.2022r.                                                                                               

Termin rozpatrzenia wniosków: 24.08.2022r.

Wyznaczenie następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu przez PLW postępowania. Zgłoszenie osób ubiegających się o wyznaczenie nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego. Postępowanie administracyjne będzie toczyło się z urzędu tylko i wyłącznie względem osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia.

 

Zawiadomienie o zbędnych składnikach

Załączniki do pobrania:

1 . Treść zawiadomienia 

2.  Załącznik nr 1

Informacja o posiadaniu na stanie zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego

Ogłoszenie o naborze

                                                                                                               Bartoszyce, dn. 2 listopada 2021r.

 

                                                                 O G Ł O S Z E N I E

 

             Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bartoszycach, w związku z art. 16 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2018 poz. 1557 t.j.), ogłasza informację o potrzebie realizacji niżej wymienionych zadań na terenie powiatu bartoszyckiego w terminie od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

Rodzaj czynności:

 1. Sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badanie przedubojowe i poubojowe, ocena mięsa i nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju.
 2. Sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawianiem wymaganych świadectw zdrowia.
 3. Badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni.

 

Wnioski na udostępnionym formularzu (zgłoszenie wstępnej gotowości) należy składać osobiście w sekretariacie lub przesłać skany na adres: biuro@bartoszyce.piw.gov.pl a oryginały przesłać pocztą.

Termin składania wniosków: 22.11.2021r.                                                                                               Termin rozpatrzenia wniosków: 26.11.2020r.

Wyznaczenie następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu przez PLW postępowania. Zgłoszenie osób ubiegających się o wyznaczenie nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego. Postępowanie administracyjne będzie toczyło się z urzędu tylko i wyłącznie względem osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia.

Załącznik

Zgłoszenie wstępnej gotowości

 

Ogłoszenie zbycie mienia - Samochód osobowy Astra

OGŁOSZENIE O POTRZEBIE REALIZACJI ZADAŃ Z DNIA 30-11-2020

Ogłoszenie zbycie mienia - Samochód osobowy Astra

 • Ogłoszenie

  Informacja o zużytych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do zbycia

   

   

  Więcej
Podmiot udostępniający informacje: BIP PIW Bartoszyce Data stworzenia : 2016-04-25 21:05 Autor : Daniel Przybyłek Data publikacji : 2016-04-25 21:05 Osoba udostępniająca na stronie : Daniel Przybyłek Data ostatniej modyfikacji : 2022-09-20 12:16 Osoba modyfikująca : Daniel Przybyłek