BIP PIW Bartoszyce

Informacja o zakończonym przetargu

OGŁOSZENIE II O PRZETARGU

NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO II postępowanie przetargowe

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO I postępowanie przetargowe

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

                 Bartoszyce, dnia 10.10.2016r.

Nr sprawy: PIW/F/OS/2440/1/2016

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

Zamawiający:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bartoszycach

ul. Bema 33, 11-200 Bartoszyce

Tel.: (89) 764-24-71; Fax: (89) 764-29-45

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. “Termomodernizacja z kolorystyką – ścian zewnętrznych budynku PIW w Bartoszycach- Etap I” , prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Dane o złożonych ofertach:

  1. liczba złożonych ofert: 1
  2. Liczba ofert odrzuconych i ofert nie rozpatrzonych z powodu wykluczenia wykonawcy: 0

 

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożona przez firmę:

 „Mierzbud”

Zakład Remontowo - Budowlany

Mierzwa Jan

Wiewiórki 6

11-220 Górowo Iławeckie

Oferta w/w Wykonawcy uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert uzyskując 84  pkt. W oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, informuje, że klasyfikacja ofert w niniejszym postępowaniu przedstawiała się następująco:

 

Nr oferty

Nazwa firmy lub imię i  nazwisko  Wykonawcy adres siedziby lub miejsce zamieszkania

Punkty w kryterium „Cena” waga 60%

Liczba pkt w kryterium „Skrócenie termin wykonania zamówienia” waga 10%

Liczba pkt w kryterium „Gwarancja jakości i rękojmi za wady” waga 30%

 

Liczba punktów razem

1

„Mierzbud”

Zakład Remontowo - Budowlany

Mierzwa Jan

Wiewiórki 6

11-220 Górowo Iławeckie

 

     

      60 pkt

 

   18 pkt

 

    6 pkt

 

    84 pkt

 

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bartoszycach

            Lek. wet. Tadeusz Wojnicz


Data wytworzenia: 2016-10-10 21:51 Autor: Daniel Przybyłek Data publikacji: 2016-10-10 21:51 Osoba udostępniająca na stronie: Daniel Przybyłek Data ostatniej modyfikacji: 2016-10-10 Osoba modyfikująca: Daniel Przybyłek
Podmiot udostępniający informacje: BIP PIW Bartoszyce Data stworzenia : 2012-02-09 17:49 Autor : Daniel Przybyłek Data publikacji : 2012-02-09 17:49 Osoba udostępniająca na stronie : Daniel Przybyłek Data ostatniej modyfikacji : 2022-03-15 14:13 Osoba modyfikująca : Daniel Przybyłek