BIP PIW Bartoszyce

O G Ł O S Z E N I E z dn. 14 stycznia 2022r.

Bartoszyce, dn. 14 stycznia 2022r.

 

                                                                 O G Ł O S Z E N I E

 

             Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bartoszycach, w związku z art. 16 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2018 poz. 1557 t.j.), ogłasza informację o potrzebie realizacji niżej wymienionych zadań na terenie powiatu bartoszyckiego.

Rodzaj czynności:

  1. Sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badanie przedubojowe i poubojowe, ocena mięsa i nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju.
  2. Sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawianiem wymaganych świadectw zdrowia.
  3. Badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni.

 

Wnioski na udostępnionym formularzu (zgłoszenie wstępnej gotowości) należy składać osobiście w sekretariacie lub przesłać skany na adres: biuro@bartoszyce.piw.gov.pl a oryginały przesłać pocztą.

Termin składania wniosków bezterminowy

Wyznaczenie następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu przez PLW postępowania. Zgłoszenie osób ubiegających się o wyznaczenie nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego. Postępowanie administracyjne będzie toczyło się z urzędu tylko i wyłącznie względem osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia.

Załącznik

1.) zgłoszenie wstępnej gotowosci.pdf

Rozporządzenie Nr 23 W W-M z dnia 20 maja 2021r

W sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie gminy Reszel

 

Treść Rozporządzenia PDF

Rozporządzenie Nr 20 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

z dnia 11 maja 2021 roku

w sprawie tymczasowych minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Tekst rozporządzenia PDF

ROZPORZĄDZENIE NR 13 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

z dnia 16 kwietnia 2021 r.

w sprawie zarządzania środków związanych z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu na terenie gminy Reszel

 

Tekst rozporządzenia PDF

ROZPORZĄDZENIE NR 5 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

z dnia 2 lutego 2021 r.
w sprawie postępowania ze zwłokami dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

 

Tekst rozporządzenia PDF

ROZPORZĄDZENIE NR 2 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

z dnia 15 stycznia 2021 r.
w sprawie poszukiwań padłych dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
(Dz.Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego poz. 112 i 729)

 

Tekst rozporządzenia PDF

ROZPORZĄDZENIE NR 19 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

z dnia 29 września 2020 r.
w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu olsztyńskiego

 

Tekst rozporządzenia PDF 

ROZPORZĄDZENIE NR 11 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO


z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie postępowania ze zwłokami padłych dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

 

Treść rozporządzenia PDF

Ochrona Danych Osobowych RODO

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bartoszycach informuje, że  zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1) oraz ustawy z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000):

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bartoszycach, ul. Bema 33, 11-200 Bartoszyce.
  2. Celem przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Bartoszycach jest wykonywanie ustawowych zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii.
  3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  4. Zakres przetwarzanych danych osobowych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Bartoszycach określają obowiązujące przepisy prawa.
  5. W Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Bartoszycach nie jest dokonywane profilowanie danych osobowych.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii:

rodo.piw.bartoszyce@gmail.com

Data stworzenia : 2011-10-17 21:21 Autor : Daniel Przybyłek Data publikacji : 2011-10-17 21:21 Osoba udostępniająca na stronie : Daniel Przybyłek Data ostatniej modyfikacji : 2022-01-15 18:43 Osoba modyfikująca : Daniel Przybyłek