BIP PIW Bartoszyce

OGRANICZENIE WIZYT W BIURZE INSPEKTORATU

Na podstawie § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku w wystąpieniem stanu epidemii ( Dz.U. poz. 566)  wykonywanie zadań przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bartoszycach ogranicza się do :

  1. Wykonywania zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;
  2. Wykonywania określonych zadań w sposób minimalizujący bezpośrednią obsługę interesantów;

Mając na uwadze stan zagrożenia epidemicznego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bartoszycach zwraca się z prośbą o kontaktowanie się z biurem inspektoratu przede wszystkim drogą telefoniczną 089 764 24 71  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@bartoszyce.piw.gov.pl

 


Szanowni Państwo!


     Uprzejmie  informuję, że gościcie Państwo na stronach Internetowego Systemu Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bartoszycach.

 

Celem biuletynu jest zapewnienie stałego i powszechnego dostępu do informacji na temat działalności PIW w Bartoszycach.
 

 
    Pragnę wyrazić nadzieję, iż Biuletyn Informacji Publicznej PIW w Bartoszycach zapewni Państwu przyjazny i efektywny dostęp do poszukiwanych informacji. Wszelkie sugestie i uwagi dotyczące funkcjonowania BIP PIW w Bartoszycach proszę przesyłać na adres: biuro@bartoszyce.piw.gov.pl 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bartoszycach
Tadeusz Wojnicz

.

Klauzula informacyjna dla klientów Inspektoratu

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bartoszycach z siedzibą w Bartoszycach,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych rodo.piw.bartoszyce@gmail.com,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Inspektoratu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

 

Data stworzenia : 2011-10-17 20:14 Autor : Daniel Przybyłek Data publikacji : 2011-10-17 20:14 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2021-01-21 08:58 Osoba modyfikująca : Daniel Przybyłek