BIP PIW Bartoszyce

Dni i godziny przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bartoszycach
Pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 8:00 - 14:00

Przyjmowanie podań wniesionych ustnie do protokołu w sprawach:
Skarg kierowanych do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bartoszycach
codziennie 8:00 - 14:00 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bartoszycach ul. Bema 33
 
Skargi i wnioski wnoszone na piśmie należy przesyłać
1.      Pocztą na adres:
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bartoszycach ul. Bema 33 11-200 Bartoszyce
2.      Faksem na numer:
      89 764 29 45
Podmiot udostępniający informacje: BIP PIW Bartoszyce Data stworzenia : 2012-02-18 10:26 Autor : Daniel Przybyłek Data publikacji : 2012-02-18 10:26 Osoba udostępniająca na stronie : Daniel Przybyłek Data ostatniej modyfikacji : 2023-04-28 15:22 Osoba modyfikująca : Daniel Przybyłek