BIP PIW Bartoszyce

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Załącznik

Przemieszczanie zwierząt towarzyszących

Podróże ze zwierzętami towarzyszącymi

Handel - Psy, koty, fretki

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Ulotki informacyjnej dla rolników:

Pobierz plik PDF

Pismo do hodowców zwierząt gospodarczych, odnośnie stosowania antybiotyków

Załączniki

Pismo

Informacja o wyznaczeniu obszaru ochronnego dotyczącego afrykańskiego pomoru świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bartoszycach informuję o wyznaczeniu obszaru ochronnego dotyczącego afrykańskiego pomoru świń, na terenie gmin Górowo Ił. z miastem Górowo Ił. i gminy Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim, określonego Decyzją Wykonawcza Komisji (UE) 2017/2267 z dnia 7 grudnia 2017r zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich.

Załącznik:

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2267 z dnia 7 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2017 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W BARTOSZYCACH

z dnia 10 listopada 2017 r.
w sprawie środków podejmowanych w związku z zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na
terenie powiatu bartoszyckiego

Załącznik:

Rozporządzenie.pdf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WS
z dnia 4 kwietnia 2017 r.
w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Załącznik

pismo.pdf

APEL do hodowców drobiu

Załączniki:

ulotka_ai.pdf

informacja dla posiadaczy świń

Zmiany w identyfikacji i rejestracji świń 

Załączniki:

431-107_2016__2_.pdf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WS
z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Załączniki

Pismo.PDF

Grypa ptaków (HPAI)

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków ( HPAI), podtyp H5N8 u ptaków dzikich jak i drobiu na terenie Polski, w związku z powyżyszym wszelkie informacje dotyczące podejrzenia wystąpienia grypy ptaków na terenie powiatu bartoszyckiego prosi kierować na adres e- mail

grypaptakow@bartoszyce.piw.gov.pl

Załącznik:

INFORMACJA_DLA_HODOWCOW_DROBIU.docx


 

Informacje

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W BARTOSZYCACH

 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

     Za utworzenie, utrzymanie i aktualizację treści zawartych w podmiotowych stronach BIP odpowiadają podmioty udostępniające informację publiczną z zachowaniem wszelkich cech ujętych w art.8 ust. 6 - ustawy z 6 września 2001 r. Obowiązek publikowania informacji za pomocą podmiotowej strony BIP określony został w Art.8.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.


Ustawodawca określił wykaz podmiotów zobligowanych do realizacji udostępniania informacji publicznej w Art. 4.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.

 • Organy władzy publicznej
 • Organy samorządów gospodarczych i zawodowych
 • Podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa
 • Podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne
 • Podmioty reprezentujące osoby prawne samorządu terytorialnego
 • Podmioty reprezentujące państwowe jednostki organizacyjne
 • Podmioty reprezentujące jednostki samorządu terytorialnego
 • Podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania publiczne
 • Podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne dysponujące majątkiem publicznym
 • Podmioty reprezentujące osoby prawne w których Skarb Państwa , jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów
 • Związki zawodowe i ich organizacje
 • Partie polityczne
 • Inne podmioty wykonujące zadania publiczne

Działalność statutowa Powiatowego Inspektoratu Weterynarii na terenie powiatu Bartoszyce  obejmuje :

 • Zapobieganie chorobom zakaźnym zwierząt i ich zwalczanie
 • badanie zwierząt rzeźnych i ich mięsa , mięsa zwierząt łownych i ich mięsa, przeznaczonego do spożycia przez ludzi
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych
 • sprawowanie nadzoru nad jakością zdrowotną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w tym nad warunkami sanitarnymi ich pozyskiwania, produkcji, składowania, transportu oraz sprzedaży bezpośredniej
 • sprawowanie nadzoru nad obrotem zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego
 • sprawowanie nadzoru nad jakością zdrowotną środków żywienia zwierząt
 • sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem pasz leczniczych, obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wyrobami medycznymi przeznaczonymi wyłącznie dla zwierząt,
 • kontrola występowania pozostałości chemicznych i biologicznych , leków oraz skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz środkach żywienia zwierząt
 • sprawowanie nadzoru nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz nad jakością zdrowotną materiału biologicznego,
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt
 • sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz kontroli ich przemieszczania,