BIP PIW Bartoszyce

Ogłoszenie nr: 163316

Ogłoszenie nr: 163316

Data ukazania się ogłoszenia: 25 września 2014 r.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bartoszycach

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bartoszycach ul. Bema 33
11-200 Bartoszyce

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bartoszyce

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja zadań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt
 • monitoring chorób zakaźnych zwierząt
 • prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 

praca w siedzibie Inspektoratu, praca w terenie, wyjazdy służboweMiejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
praca w biurze przy komputerze, budynek piętrowy bez windy, praca w terenie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • prawo jazdy kat.B
  • umiejętność obsługi programów komputerowych

wymagania dodatkowe

 • dobra znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych
 • dyspozycyjność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie prawa jazdy

Termin składania dokumentów:

15-10-2014

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Bema 33
11-200 Bartoszyce

Inne informacje:


dodatkowe informacje można uzyskać pod nr.tel.
0897642471Data wytworzenia: 2014-09-24 13:34 Autor: Daniel Przybyłek Data publikacji: 2014-09-25 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: Daniel Przybyłek Data ostatniej modyfikacji: 2014-09-25 Osoba modyfikująca: Daniel Przybyłek