BIP PIW Bartoszyce

 • Ogłoszenie nr 324978 - 2016 z dnia 2016-10-17 r.
  Bartoszyce: “Termomodernizacja z kolorystyką - ścian zewnętrznych budynku PIW w Bartoszycach- Etap I” 
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
  nie

  Nazwa projektu lub programu
   

  Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
  Numer ogłoszenia: 310465-2016 z dnia 2016.09.20

   

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie
  Więcej
 • ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

                   Bartoszyce, dnia 10.10.2016r.

  Nr sprawy: PIW/F/OS/2440/1/2016

   

   

  ZAWIADOMIENIE

  O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

  Zamawiający:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bartoszycach

  ul. Bema 33, 11-200 Bartoszyce

  Tel.: (89) 764-24-71; Fax: (89) 764-29-45

   

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. “Termomodernizacja z kolorystyką – ścian zewnętrznych budynku PIW w Bartoszycach- Etap I” , prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

   

  Więcej
 •                    Bartoszyce, dnia 05.10.2016r.

  Nr sprawy: PIW/F/OS/2440/1/2016

  Wykonawcy ubiegający się

                                                                                                             o udzielenie zamówienia

        publicznego jn.

  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

  przetargu nieograniczonego na budowę “Termomodernizacji z kolorystyką – ścian

  zewnętrznych budynku PIW w Bartoszycach- Etap I”    

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT,

  o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, podana podczas sesji otwarcia ofert, która odbyła się w dniu 05.10.2016r.

   

  Więcej
 • Ogłoszenie nr 310465 - 2016 z dnia 2016-09-20 r.

   Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja z kolorystyką - ścian zewnętrznych budynku PIW w Bartoszycach Jest to budynek biurowy 2 –kondygnacyjny 2-klatkowy wzniesiony w systemie tradycyjnym-uprzemysłowionym. Obiekt stanowi północną część zespołu 3 budynków połączonych łącznikiem: - ściany osłonowe zewnętrzne – przyziemie – cegła pełna kl. 100 gr. 38 cm , - piętro - bloczki gazobetonowe odm 06 gr. 30 cm - dach – dwuspadowy ,wentylowany – płytki korytkowe na płytach stropowych kanałowych , kryty papą – ocieplenie wełna mineralna gr. 6,0 cm, 2. Projektuje się docieplenie metodą „ lekką mokrą ”, polegającą na przyklejeniu masą klejącą z dodatkowym zastosowaniem łączników mech. 15 cm styropianu grafitowego fasadowego + pocieniona wyprawa tynkarska zbrojona tkanina z włókna szklanego - całość w systemie - Ceresit VWS Classic / Kreisel-Turbo mineralna wyprawa elewacyjna w kolorze białym faktura – baranek , malowana farbami silikonowymi / silikatowymi Ceresit CT 54 lub 003/ 005 kolor jak na rys. elewacji wg poglądowej palety barw tynków i farb . Wstawione zostaną rury spustowe ,wymieniona instalacja odgromowa , przemalowane szafki – elektryczna.

  Więcej
 • w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót zadania pn. „Realizacja II etapu zmiany sposobu użytkowania budynku garażowego na budynek administracyjno-biurowy z zapleczem sanitarnym i częścią garażowo-magazynową, zlokalizowanego w Bartoszycach przy ul. Bema 33”.

  Więcej
 • Realizacja II etapu zmiany sposobu użytkowania budynku garażowego na budynek administracyjno-biurowy z zapleczem sanitarnym i częścią garażowo-magazynową, zlokalizowanego w Bartoszycach przy ul. Bema 33.
  Numer ogłoszenia: 401372 - 2013; data zamieszczenia: 03.10.2013
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

  Więcej
 • WYBÓR WYKONAWCY ROBÓT UZUPEŁNIAJĄCYCH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

  Bartoszyce: WYBÓR WYKONAWCY ROBÓT UZUPEŁNIAJĄCYCH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN:Zmiana sposobu użytkowania budynku garażowego na budynek administracyjno-biurowy z zapleczem sanitarnym i częścią garażowo-magazynową - stan surowy zamknięty - zlokalizowanego w Bartoszycach przy ul. Bema 33.
  Numer ogłoszenia: 469146 - 2012; data zamieszczenia: 23.11.2012

  Więcej
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Więcej
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

   Zmiana sposobu użytkowania budynku garażowego na budynek administracyjno-biurowy z zapleczem sanitarnym i częścią garażowo-magazynową – stan surowy zamknięty - zlokalizowanego w Bartoszycach przy ul. Bema 33

  Więcej