BIP PIW Bartoszyce

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bartoszycach ogłasza nabór lekarzy wolnej praktyki i lekarzy inspekcyjnych.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bartoszycach ogłasza , zgodnie z ustawą o inspekcji weterynaryjnej z dnia 29.01.2014r z późn. zmianami, nabór lekarzy wolnej praktyki i lekarzy inspekcyjnych, celem wyznaczenia zgodnie z art. 16 pkt. 1 (dotyczy lekarzy wolnej praktyki) oraz art. 16 pkt. 1a (dotyczy lekarzy inspekcyjnych).

Wyznaczenie obejmować będzie zadania zgodnie z art. 16.1 pkt. m    ustawy o inspekcji weterynaryjnej (przeprowadzanie kontroli  urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt).

Istnieje możliwość zwiększenia pakietu wyznaczeń.

Telefon kontaktowy

Powiatowy Lekarz Weterynarii Tadeusz Wojnicz 608681861

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bartoszycach ogłasza nabór lekarzy weterynarii

Ogłoszenie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bartoszycach w związku z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004r (Dz.U. 2016 ,poz.1077)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bartoszycach ogłasza nabór lekarzy weterynarii, do realizacji zadań w ramach umowy –zlecenia, dotyczących wykonania badań monitoringowych bydła i trzody chlewnej.

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 166558

Informujemy, że  na stanowisko referenta do spraw administracji została  wybrana Pani

Karolina Skoneczna.

Ogłoszenie nr: 166558

 

Data ukazania się ogłoszenia: 04 lutego 2015 r.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bartoszycach

Powiatowy Lekarz Weterynarii

poszukuje kandydatów na stanowisko:

referent

do spraw administracji

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bartoszycach Ul. Bema 33
11-200 Bartoszyce

Miejsce wykonywania pracy:

Bartoszyce

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie,przyjmowanie,rejestrowanie i wysyłanie korespondencji bieżącej w zakresie administracyjnym
 • obsługa sprzętu informatycznego komputer,fax,skaner
 • zapewnienie zaopatrzenia inspektoratu w niezbędne materiały medyczne,biurowe i druki ścisłego zarachowania
 • rozliczanie lekarzy wolnej praktyki ,kół łowieckich, nadzorowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii podmiotów
 • wspieranie innych działów w pracach administracyjno- biurowych
 • wykonywanie innych prac inspekcyjno-biurowych zlecanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 

Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku, praca przy komputerze. Stanowisko pracy wyposażone w sprzęt biurowy: komputer, kserokopiarka, telefon.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Praca w biurze przy komputerze, budynek piętrowy bez windy.


Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość aktualnych przeisów prawa z zakresu ustawy o inspekcji weterynaryjnej,postepowania administracyjnego,rozporządzenia w sprawie warunków i wysokości wynagradzania za wykonywane czynności przez lekarzy wet.i inne osoby wyznaczone przez PLW
  • biegła obsługa komputera
  • umiejętność redagowania pism
  • umiejętność pracy w zespole
  • kreatywność

wymagania dodatkowe

 • umiejętność organizacji własnej pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • odpowiedzialność ,punktualność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

14-02-2015

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Bema 33
11-200 Bartoszyce

Inne informacje:


dodatkowe informacje można uzyskac pod nr.tel.897642945


 

Ogłoszenie nr: 164016

Ogłoszenie nr: 164016

Data ukazania się ogłoszenia: 24 października 2014 r.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bartoszycach

Powiatowy Lekarz Weterynarii

poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor weterynaryjny

do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

 

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bartoszycach ul. Bema 33
11-200 Bartoszyce

Miejsce wykonywania pracy:

Bartoszyce

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

realizacja zadań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt

monitoring chorób zakaźnych zwierząt

prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
praca w siedzibie Inspektoratu, praca w terenie, wyjazdy służbowe


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
praca w biurze przy komputerze, budynek piętrowy bez windy, praca w terenie
Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

wykształcenie: wyższe weterynaryjne

pozostałe wymagania niezbędne:

prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii

prawo jazdy kat. B

umiejętność obsługi programów komputerowych

wymagania dodatkowe

dobra znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych

dyspozycyjność

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

życiorys i list motywacyjny

oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

Inne dokumenty i oświadczenia

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

kopie prawa jazdy

Termin składania dokumentów:

14-11-2014

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Bema 33
11-200 Bartoszyce

Inne informacje:


dodatkowe informacje można uzyskać pod nr.tel.
0897642471


 

2.Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego- ogłoszenie nr 163316

Data ukazania się ogłoszenia 25 września 2014r.

Status :kandydat zrezygnował z objęcia stanowiska

1.Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego- ogłoszenie nr 162243

Data ukazania się ogłoszenia  - 8 sierpnia  2014r.

Status :kandydat zrezygnował z objęcia stanowiska

Ogłoszenie nr: 163316

Drukuj
1 2 3

Ogłoszenie nr: 163316

Data ukazania się ogłoszenia: 25 września 2014 r.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bartoszycach

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bartoszycach ul. Bema 33
11-200 Bartoszyce

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bartoszyce

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja zadań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt
 • monitoring chorób zakaźnych zwierząt
 • prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 

praca w siedzibie Inspektoratu, praca w terenie, wyjazdy służboweMiejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
praca w biurze przy komputerze, budynek piętrowy bez windy, praca w terenie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • prawo jazdy kat.B
  • umiejętność obsługi programów komputerowych

wymagania dodatkowe

 • dobra znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych
 • dyspozycyjność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie prawa jazdy

Termin składania dokumentów:

15-10-2014

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Bema 33
11-200 Bartoszyce

Inne informacje:


dodatkowe informacje można uzyskać pod nr.tel.
0897642471Data wytworzenia: 2014-09-24 13:34 Autor: Daniel Przybyłek Data publikacji: 2014-09-25 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: Daniel Przybyłek Data ostatniej modyfikacji: 2014-09-25 Osoba modyfikująca: Daniel Przybyłek