BIP PIW Bartoszyce
 • BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

   

   

       Za utworzenie, utrzymanie i aktualizację treści zawartych w podmiotowych stronach BIP odpowiadają podmioty udostępniające informację publiczną z zachowaniem wszelkich cech ujętych w art.8 ust. 6 - ustawy z 6 września 2001 r. Obowiązek publikowania informacji za pomocą podmiotowej strony BIP określony został w Art.8.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.


  Ustawodawca określił wykaz podmiotów zobligowanych do realizacji udostępniania informacji publicznej w Art. 4.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.

  • Organy władzy publicznej
  • Organy samorządów gospodarczych i zawodowych
  • Podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa
  • Podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne
  • Podmioty reprezentujące osoby prawne samorządu terytorialnego
  • Podmioty reprezentujące państwowe jednostki organizacyjne
  • Podmioty reprezentujące jednostki samorządu terytorialnego
  • Podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania publiczne
  • Podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne dysponujące majątkiem publicznym
  • Podmioty reprezentujące osoby prawne w których Skarb Państwa , jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów
  • Związki zawodowe i ich organizacje
  • Partie polityczne
  • Inne podmioty wykonujące zadania publiczne

  Działalność statutowa Powiatowego Inspektoratu Weterynarii na terenie powiatu Bartoszyce  obejmuje :

  • Zapobieganie chorobom zakaźnym zwierząt i ich zwalczanie
  • badanie zwierząt rzeźnych i ich mięsa , mięsa zwierząt łownych i ich mięsa, przeznaczonego do spożycia przez ludzi
  • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych
  • sprawowanie nadzoru nad jakością zdrowotną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w tym nad warunkami sanitarnymi ich pozyskiwania, produkcji, składowania, transportu oraz sprzedaży bezpośredniej
  • sprawowanie nadzoru nad obrotem zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego
  • sprawowanie nadzoru nad jakością zdrowotną środków żywienia zwierząt
  • sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem pasz leczniczych, obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wyrobami medycznymi przeznaczonymi wyłącznie dla zwierząt,
  • kontrola występowania pozostałości chemicznych i biologicznych , leków oraz skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz środkach żywienia zwierząt
  • sprawowanie nadzoru nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz nad jakością zdrowotną materiału biologicznego,
  • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt
  • sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz kontroli ich przemieszczania,
  Rozwiń artykuł BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W BARTOSZYCACH
Podmiot udostępniający informacje: BIP PIW Bartoszyce Data stworzenia : 2023-05-02 11:19 Autor : Daniel Przybyłek Data publikacji : 2023-05-02 11:19 Osoba udostępniająca na stronie : Daniel Przybyłek Data ostatniej modyfikacji : 2023-05-02 14:23 Osoba modyfikująca : Daniel Przybyłek